Welcom to idtrips.com
ขนส่งสินค้าจากไทยไปจีน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
_____________________________________________________________________________________รับขนส่งสินค้าไปจีน ส่งสินค้าถึงหน้าบ้านบริการขนส่งสินค้าจากไทย ไป จีน ด้วยอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 120 บาท ต่อ กิโล มีเลข Tracking ติดตามสินค้าได้

เงื่อนไขการรับ – ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

1.  ผู้ส่งสินค้าต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และผู้รับอย่างชัดเจน

2.  สินค้าต้องไม่เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย 

3.  ไม่รับขนส่งสินค้าที่เป็นวัตถุไวไฟ แบตเตอรี่ หรือสินค้าลอกเลียนแบบทุกชนิด

4.  ผู้ส่งสินค้าจะต้องทำการบรรจุสินค้าอย่างแน่นหนา  และมั่นคงปลอดภัยต่อสินค้า  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายของตัวสินค้า หากผู้ส่งสินค้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการส่งสินค้าจากพนักงานหรือตัวแทนของบริษัทฯ

5.  กรณีสินค้า สูญหาย แตกหัก หากผู้ส่งไม่ได้ประเมิณราคาจ่ายประกันสินค้า 3% ของราคาสินค้า จากยอดจริงของทางบริษัทฯ ชดใช้ไม่เกิน 500 ต่อชิ้น  หรือชดใช้ไม่เกิน 15% ของราคาสินค้าจริง

6.  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล้าช้าในการส่ง อันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รถขนส่งเกิดอุบัติเหตุ (โดยไม่ได้เกิดจากความประมาทของทางบริษัทฯ และ/หรือพนักงาน) การจลาจล  ประท้วง จี้ปล้น สินค้าที่เสื่อมสภาพได้โดยตัวสินค้าเอง หรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

7.  การลงนามในใบส่งสินค้าหรือใบรับสินค้า  และ/หรือเอกสารใด  ๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง  ถือว่าผู้ส่งสินค้าและ/หรือผู้รับสินค้า  ได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไข ทั้งหมดข้างต้นของบริษัทแล้ว
_____________________________________________________________________________________

สนใจส่งสินค้า

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 081-4125650 , 090-6650565 , 02-101-435O
ทางไลน์ idtrips   

Copyright @ 2015 www.idtrips.com. All rights reserved.
บริการโอนเงินไปจีน

บริการรีออเดอร์สินค้า

ติดต่อโรงงานเพื่อสั่งผลิตสินค้า

สั่งซื้อสินค้า alibaba.com, 1688.com
แนะนำตลาดค้าส่งในกว่างโจว (กวางเจา)

แนะนำตลาดค้าส่งอี้อู
แนะนำก่อนการเดินทาง
ไปกับทัวร์แม่ค้า
พรีออเดอร์สินค้าเถาเป่า
คลิกเลย รอสินค้า 7 - 20 วัน
แนะนำทัวร์แม่ค้า
ตัวอย่างการคำนวณค่าชิปปิ้ง
ทัวร์แม่ค้า by idtrips.com
ใหม่ !! บริการรับขนส่งสินค้า จากไทย ไป จีน


    บริการขนส่งสินค้า ไทย - จีน
    บริการรับขนส่งสินค้าจากไทยไปจีน
    ด้วยอัตราค่าบริการเริ่มต้น 120 บาท ต่อกิโล
    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
___________________________________


___________________________________

   กวางเจาเทรดแฟร์ เฟส 1-3 ครั้งที่ 122
   งานแสดงสินค้า Canton Fair Phase 1-3
   เข้าดูรายละเอียดงานได้ที่นี่ 


เรทโอนเงินประจำวัน 22/8/2560


ยอด 100 - 99,999 หยวน


5.03 บาท ค่าธรรมเนียม 30 หยวน


--------------------------------------------


ยอด 100,000 หยวน


5.0 บาท ค่าธรรมเนียม 10 หยวน


ลูกค้าเก่าเช็คอัตราพิเศษโทร.


081-4125650
พรีออเดอร์ taobao รอสินค้า 7 -20 วัน
--------------------------

พรีออเดอร์สินค้าจีน คลิกเลย!!